Resources


यी सामाग्रीहरू बाइबल अध्ययन गर्नको निम्ति निक्कै उपयोगी छन्। सबै सामग्रीहरू बाइबल कलेजका विद्यार्थीहरू र अरू इच्छुक पाठकहरूको निम्ति यहाँबाट सित्तैमा लिन सक्नुहुनेछ।

सित्तैमा पाउने सामाग्रीहरूको निम्ति Download बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।


S.N. Item Page Type Download
1. समानान्तर खण्डहरू (नेपालीमा) 20 .pdf
2. तयारी सन्दर्भहरू 2 .pdf
3. सङ्गीत अभ्यास पुस्तिका 38 .pdf